Išplėstinė paieška Išplėstinė paieška
479

RR- Śląsk, Księstwo Cieszyńskie, Adam Wacław, Trojak 1592, Cieszyn, R6

NGC MS63 MAX ŚWIAT
add Jūsų užrašas 
Pozicijos aprašymas
Išsaugojimo būsena: NGC MS63
Certificate: NGC 0641664-645
Sąmatos: 1 402 - 2 103 EUR
Literatūra: Iger Ci.92.3.b
Bardzo rzadka odmiana z portretem księcia w obwódce. Znak menniczy Mikołaja Hevela na dołu rewersu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że orzeł na rewersie jest orłem polskim a nie śląskim. Z tego to powodu NGC sklasyfikowała tą monetę jako polską a nie śląską. Piękny egzemplarz z zegarowym połyskiem. Jedyny egzemplarz ogradowany jako menniczy przez NGC. Moneta będzie ozdobą każdej kolekcji. Polecamy.
Aukcionas
14 WDA-MiM eAukcionas
gavel
Data
27 Vasaris 2024 CET/Warsaw
date_range
Pradinė kaina
701 EUR
Sąmatos
1 402 - 2 103 EUR
Išsaugojimo būsena
NGC MS63 MAX ŚWIAT
Pardavimo kaina
1 557 EUR
Viršijimas
222%
Rodyta: 127 | Mėgstami: 18
Aukcionas

WDA - MiM

14 WDA-MiM eAukcionas
Data
27 Vasaris 2024 CET/Warsaw
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
19.00%
Viršijimai
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Reglamentas
Apie aukcioną
FAQ
Apie pardavėją
WDA - MiM
Kontaktas
Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik
room
ul. Porajów 1 / 41
03-188 Warszawa
phone
-
keyboard_arrow_up