Išplėstinė paieška Išplėstinė paieška
162

Zygmunt I Stary, Trojak 1540 Gdańsk, rzadki i piękny

NGC AU50
add Jūsų užrašas 
Pozicijos aprašymas
Išsaugojimo būsena: NGC AU50
Certificate: NGC 3212192-002
Sąmatos: 234 - 350 EUR
Literatūra: Iger G.40.1.c R1, Kopicki 7334 R3
Późniejszy typ z popiersiem w czepcu zakrywającym włosy. Pięknie wybity egzemplarz z atrakcyjną patyną ze starej kolekcji. W tym stanie bardzo rzadka moneta.
Aukcionas
14 WDA-MiM eAukcionas
gavel
Data
27 Vasaris 2024 CET/Warsaw
date_range
Pradinė kaina
117 EUR
Sąmatos
234 - 350 EUR
Išsaugojimo būsena
NGC AU50
Pardavimo kaina
459 EUR
Viršijimas
393%
Rodyta: 146 | Mėgstami: 20
Aukcionas

WDA - MiM

14 WDA-MiM eAukcionas
Data
27 Vasaris 2024 CET/Warsaw
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
19.00%
Viršijimai
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Reglamentas
Apie aukcioną
FAQ
Apie pardavėją
WDA - MiM
Kontaktas
Warszawski Dom Aukcyjny Mariusz Walendzik
room
ul. Porajów 1 / 41
03-188 Warszawa
phone
-
keyboard_arrow_up